man_measure_b500

Måttagning

Persienner

!

För att du skall kunna ta mått för dina solskyddsprodukter är det viktigt att du har det klart för dig du tänker montera dem.

Läs avsnittet som handlar om dem olika  monteringstyper och välj det som passar dig bäst.

Fortsätt sedan till måttagning för den valda monteringstypen.