10_Placera upphangningsbleck i persiennen

2./ Montera bleck

10_Placera upphängningsbleck i persiennen

11_Vrid blecket 90 grader

12_Se till att linan löper fritt på insidan av persiennen

12_Så här skall det INTE SE UT !