Copyright

Eftersom våra webbsidor innehåller en del upphovsrättsskyddat material i form av diverse fotografier och bilder, är det inte tillåtet att utan vårt medgivande kopiera varken hela eller delar av  innehållet på våra webbsidor. Vi innehar fullständiga rättigheter till våra egenproducerade bilder samt har beviljats tillstånd att använda övriga bilder som återfinns på våra webbsidor.

Ifall man önskar utnyttja en del av vår hemsida i sinaegna publikationer, är det fritt fram att länka till vår hemsida istället för att kopiera vårt innehåll. Ingen form av kopiering av vårt material för användning på andra hemsidor är tillåten. Ovanstående gäller även alla typer av sk.diskussionsforum

!