Träpersienner BASIC med 50 mm lameller 2006-01-13

monteringsexempel med universalbeslag
Starta bildspel