Stopp-parla instruktion 2017-04-04

Hur man använder stopp-pårla till rullgardiner för att få bättre funktion
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Rulla ner din rullgardin till det lägsta läget på fönstret. Gardin skall normalt rullas ner till detta nedre läge och inte längre.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Rulla ner din rullgardin till det lägsta läget på fönstret. Gardin skall normalt rullas ner till detta nedre läge och inte längre.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Greppa den översta kulan som du kan greppa med fingrar precis innan mekanismens öppning.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Greppa den översta kulan som du kan greppa med fingrar precis innan mekanismens öppning.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Dra ner kedjan mot dig . Släpp inte taget på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Dra ner kedjan mot dig . Släpp inte taget på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Tryck in en stopp-pärla på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Tryck in en stopp-pärla på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Se till att stopp-pärlan sitter ordentligt fast på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Se till att stopp-pärlan sitter ordentligt fast på den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Rulla ner gardinen igen och kontrollera att den tyget rullas ut till rätt höjd med hjälp av stopp-pärlans läge. Vid behov justera pärlans läge på kedjan för att...
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Rulla ner gardinen igen och kontrollera att den tyget rullas ut till rätt höjd med hjälp av stopp-pärlans läge. Vid behov justera pärlans läge på kedjan för att…
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Här visar vi princip för inställning av det NEDRE gränsläget för en rullgardin med kulkedjemekanism
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Här visar vi princip för inställning av det NEDRE gränsläget för en rullgardin med kulkedjemekanism
Rullgardin tillbehör stopp-pärla För att ställa in det ÖVRE gränsläget, börja med att rulla upp gardinen till önskat läge där du vill att gardinen ska normalt hissas upp.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
För att ställa in det ÖVRE gränsläget, börja med att rulla upp gardinen till önskat läge där du vill att gardinen ska normalt hissas upp.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Ta tag i pärlan som befinner sig högst upp mot mekanismens öppning. Dra sedan ner mot dig utan att släppa taget om den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Ta tag i pärlan som befinner sig högst upp mot mekanismens öppning. Dra sedan ner mot dig utan att släppa taget om den valda kulan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Placera en stopp-pärla på den valda kulan på kulkedjan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Placera en stopp-pärla på den valda kulan på kulkedjan.
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Se till att stopp-pärlan sitter ordentligt förankrad över den valda kulan på kulkedjan .
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Se till att stopp-pärlan sitter ordentligt förankrad över den valda kulan på kulkedjan .
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Rulla upp gardinen hela vägen upp och kontrollera att den stannar i önskat övre gränsläge. Vid behov flytta över stopp-pärlan till lämpligt närliggande kula för...
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Rulla upp gardinen hela vägen upp och kontrollera att den stannar i önskat övre gränsläge. Vid behov flytta över stopp-pärlan till lämpligt närliggande kula för…
Rullgardin tillbehör stopp-pärla Här visar vi princip för inställning av det ÖVRE gränsläget för en rullgardin med kulkedjemekanism
Rullgardin tillbehör stopp-pärla
Här visar vi princip för inställning av det ÖVRE gränsläget för en rullgardin med kulkedjemekanism